Objavljen slovenski prevod tehnične dokumentacije projekta CreditBit 2.0

CreditBit je projekt, ki se je začel proti koncu leta 2015 in je za slovensko javnost zanimiv tudi zaradi tega, ker pri projektu sodeluje tudi nekaj slovenskih razvijalcev. V svojem kratkem obstoju je prešel že nekaj razvojnih faz, zato je sedaj nastopil čas, ko prehaja v novo razvojno fazo – CrediBit 2.0. Prvotni kovanec se je imenoval CreditBit (CRBIT) in je črpal osnovo iz Bitcoina. Ker je šlo za ''izboljšano verzijo'' Bitcoina, je bila prednost kovanca v hitrejših transakcijah, hibridnem konsenznem mehanizmu in prehod iz začetnega distribucijskega mehanizma Dokaza od delu (PoW) na Dokaz o deležu (PoS).

Prednost takega distribucijskega konsenza je bila v temu, da je obljubljal 8% obresti glede na delež, ki ga je posameznik v vzdrževanju omrežja imel. Naloga teh posameznikov pa je bila potrjevanje transakcij. Trajanje bloka je bilo 10-krat krajše kot pri Bitcoinu, le eno minuto.

V začetku leta 2016 je ekipa dodala še Qt denarnico, Blockchain raziskovalec (CreditSight), uradni rudarski bazen oz. »pool« in nekaj plačilnih aplikacij za operacijski sistem iOS.

CreditBit 2.0

V januarju leta 2017 so se pri CreditBit organizaciji zgodile velike spremembe. Staro razvojno ekipo je zamenjala popolnoma nova glavna ekipa, ki je pripravila dokumentacijo za novo razvojno fazo CreditBit-a. Glavna sprememba je v temu, da CreditBit prehaja (migrira) na nov blockchain, Ethereum. Nov decentraliziran sistem je bil razvit zato, ker spada med trenutno najbolj razvite decentralizirane blockchain sisteme (pametne pogodbe, DAO, inovativni distribucijski sistemi,…). Migracija se je začela 8. marca 2017.

Ker CreditBit prehaja na nov sistem, bo potrebno zamenjati tudi trenutne CRBIT kovance z novimi žetoni (tokeni), ki temeljijo na Ethereum-u in katerega ime bo CRB. Žeton bo narejen po ERC20 standardu, kar bo izničilo potrebo po vzdrževanju neodvisnega omrežja in obrnilo fokus razvijalske skupine na razvoj novih aplikacij. Omogočal bo tudi vse ostale lastnosti, ki jih podpira ERC20 standard.

Migracija

Migracija je proces zamenjave kovancev za žetone. Sama migracija poteka preko migracijske strategije, kreacija novega CreditBit žetona pa poteka na podlagi spremne pogodbe. Pametna pogodba, ki bo urejala ustvarjanje novih žetonov, se imenuje CreditBIT. Migracija poteka v več krogih, ustvarjena količina novih žetonov pa bo enaka obstoječemu številu starih kovancev. Pametna pogodba, ki ureja migracijo, se imenuje CreditMC.

Za proces zamenjave kovancev se je potrebno registrirati na spletni strani, kjer lahko vsak registrira enega ali več migracijskih računov. Vsi CRBIT-i, ki so vloženi na določen migracijski račun do določenega migracijskega kroga, so potem permanentno zaklenjeni. Nato je izdano sorazmerno novo število Ethereum CreditBit žetonov, ki so preneseni na Ethereum račune uporabnikov. Kovanci, ki ne bodo položeni v migracijske račune do konca procesa, bodo donirani organizaciji CreditDAO, za tem pa bo omrežje nepreklicno nehalo delovati. Stanja na računih več ne bo mogoče obnoviti!

Za razvoj CreditBit 2.0 bosta skrbela dva razvojna nivoja – razvijalski (razvojna skupina) in podporni nivo (CreditDAO skupnost).

Novi žeton

Z novim žetonom ekipa predstavlja tudi koncept Potrdila o zaupanja (Proof of Trust), katerega osnova je akt »Trust of Community«. Naloga tega bo urejanje zaklenjenih žetonov, preko katerih bo posameznik lahko sodeloval pri različnih distribucijah ali pa pri glasovanjih v CreditBit DAO organizaciji. Le preko zaklenjenih žetonov bo lahko posameznik pridobil nove CRB. Po koncu migracije bo možno nove žetone dobiti na projektih, kot je na primer CreditGAME, kjer bosta dva igralca med seboj tekmovala v igrah, kot je Minolovec ali pa Jenga ali pa na projektu CreditBOND, ki bo nagrajeval vse tiste, ki bodo zaklenili žetone v namen glasovanja v CreditBit DAO organizaciji.

CreditBit DAO je decentralizirana organizacija, katere namen je skupnosti omogočiti glasovanje o različnih vprašanjih, ki se bodo nanašale na razvoj, žeton, skupnost ipd. Prav tako želijo s tem projektom zbirati sredstva za razvoj in promocijske aktivnosti.

Namen zaklenjenega obdobja je preprečevanje takojšnih lukenj na trgu in stabilnost valute, preprečevanje padanje valutnih zalog in s tem pojav deflacije. Ker bodo določeni žetoni v nekem obdobju zaklenjeni, vam bo denarnica izkazovala dva stanja: stanje prenosljivih žetonov in stanje zaklenjenih. Skupno stanje bo znesek teh dveh delov. To je pomembno zato, ker bodo zaklenjeni žetoni v določenem obdobju neprenosljivi.

CreditIDENTITY in CreditBAY

Omeniti je potrebno še dva pomembna dela CreditBit 2.0 projekta. CreditIDENTITY je pametna pogodba, ki skrbi za povezavo Ethereum naslova posameznika in njegovo javno identiteto. Za udeležbo pri posameznih aktivnostih bo moral posameznik razkriti svojo javno podobo, saj bodo sistemi v Credit DAO in CreditBAY-u temeljili na sistemu merjenja ugleda (ang. reputation system) za skupnost.

CreditBAY projekt pa bo ponudil možnost decentraliziranega blagovnega trgovanja na borzi. Definirale jo bodo različne pametne pogodbe, borza pa bo morala izpolnjevati pogoje KYC in AML predpisov. Na CreditBAY-u se bo trgovalo z blagom preko preprostih pametnih pogodb.

Proces migracije se bo zaključil konec meseca junija. Ekipa še vedno išče zainteresirane posameznike, ki bi pomagali pri novi stopnički tega razvoja. Celotna časovnica razvoja še ni dokončana, vendar pa smo pri Cointelegraph-u Slovenija zelo zainteresirani za spremljanje razvoja tega projekta, saj sodeluje v njemu tudi kar nekaj Slovencev. Zato vas bomo tudi v bodoče obveščali o novostih tega projekta.