Bo »blockchain« tehnologija revolucionalizirala finančno in pravno industrijo na enak način, kot je internet spremenil medije?

Večina največjih bank in finančnih institucij na svetu je v tehnologijo veriženja blokov (ang.: blockchain) vložila že milijarde ameriških dolarjev. Vprašanje pa je, ali bo ta tehnologija povzročila revolucijo v finančni in pravni panogi na podoben način, kot je internet spremenil medije?

Blockchain in finančna industrija

Možnosti uporabe tehnologije veriženja blokov v finančni industriji so povsem drugačne od možnosti v povezavi s pravom. Korporacije ali drugi ponudniki storitev na področju financ so se primorani iz dneva v dan ukvarjati z milijoni podatkovnih nizov, ki izhajajo iz različnih dejavnosti – od aktivnosti na področju posojil, poravnave, pa do medbančnih aktivnosti in drugih.

"Za učinkovito uporabo tehnologije veriženja blokov na področju financ je potrebno predvsem to, da se ta tehnologija osredotoči na fleksibilnost in funkcionalnost."

Obstajajo nespremenljive in javne blockchain platforme, kot je recimo Ethereum, ki delujejo kot decentralizirano ogrodje za razvoj aplikacij. Pri Ethereumu je na transakcije ali poravnave t.i. pametnih pogodb (ang: smart contracts) vezana fiksna cena. Blockchain tehnologija kot je Ethereum bi tako bolj ustrezala zahtevam in potrebam bank.

Nezdružljivost

Ne glede na vse pa decentraliziranih blockchain omrežij ni mogoče vključiti v obstoječe bančne infrastrukture predvsem iz dveh razlogov: regulatornih omejitev in nezdružljivosti. Finančna industrija je izjemno regulirana. Banke in ponudniki finančnih storitev so podvrženi strogemu nadzoru in jim glede na večino pravil ni dovoljeno imeti vzpostavljenih sistemov, nad katerimi ne bi imeli nadzora.

Iz tega razloga večina bank usmerja sile v razvoj bodisi tehnologij, ki so dobile navdih s strani blockchain tehnologije, bodisi zasebnih omrežij, ki so vzpostavljene na podlagi blockchain ogrodja, kot je recimo Hyperledger.

IBM je eno od redkih podjetij, ki je aktivno na področju razvoja ogrodja na podlagi omrežja Hyperledger Fabric. To ponudnikom finančnih storitev omogoča vzpostavitev zasebnih blockchain sistemov.

Kot že omenjeno, zasebna blockchain omrežja po svoji naravi niso nespremenljiva in decentralizirana. Zato ponudniki infrastrukture, kot je IBM, ne morejo zagotoviti popolne nespremenljivosti. Za preprečitev zunanjih napadov in vdorov, je IBM v svojo rešitev integriral tehnologijo, ki jo je poimenoval Safeguard, ki samostojno izklopi celotno platformo, če zazna napad.

Blockchain in pravne storitve

Uporabna vrednost blockchain-a se v pravni »industriji« razlikuje od tiste na finančnem področju. Za odvetniške pisarne je nespremenljivost podatkov nuja. Vsaka stran, ki je vključena pri določenem primeru, vključno s sodiščem, odvetniki in podjetji in posamezniki, ki so zastopani, potrebujejo platformo, ki informacije zavaruje v realnem času, na nespremenljivi in transparentni osnovi, v obliki t.i. »ledger-ja«.

Razvijalci in vodilni na področju pravnih storitev so leta razpravljali o možnostih za uporabo Bitcoin blockchain-a za zavarovanje občutljivih podatkov.

Danes za namene zavarovanja evidence zemljišč Bitcoin blockchain dejansko uporablja ena izmed javnih agencij v Braziliji. Zapisi o zemljiščih so tako vodeni s pomočjo transparentne knjige (ang.: ledger).

Takšna uporaba Bitcoin blockchain-a nepremičninskim posrednikom, državnim uradnikom, lastnikom zemljišč in potencialnim kupcem omgoča vpogled v lastništvo in ostale pravice, ki obstajajo na določenem zemljišču. Vpogled je seveda možen v realnem času, omogočen pa je tudi dostop do zgodovine lastništva.

S pomočjo ameriškega startupa z imenom Ubiquity je eden izmed brazliskih uradov, ki skrbi za zemljiškoknjižne evidence že izvedel uspešen test takšnega sistema, ki v realnem času osvežuje omenjene podatke o zemljiščih in jih v realnem času zapiše v sistem.

“Zelo smo veseli, da lahko oznanimo naše partnerstvo z uradom za zamljiško knjigo Cartório de Registro de Imóveis (brazilski zemljiškoknjižni urad). To sodelovanje nam bo pomagalo državi in občinam dokazati prednosti uporabe hranjenja podatkov s pomočjo blockchain tehnologije,” je dejal ustanovitelj in direktor podjetja Ubiquity, Nathan Wosnack.

Vodenje evidenc s pomočjo Bitcoin blockchain tehnologije postaja pravi trend med državami in državnimi uradi po vsem svetu. Če bodo potencial te tehnologije znale izkoristiti tudi odvetniške družbe, obstaja velika verjetnost, da bo blockchain povzročil revolucijo v pravu, podobno kot je internet preoblikoval medijsko industrijo.